Jedną z głównych cech opisujących metale jest plastyczność. Pod pojęciem tym zwykło się rozumieć zdolność ciał stałych do ulegania nieodwracalnym przekształceniom przy jednoczesnym zachowaniu spójności. Aby doszło do zmiany formy, konieczne jest przekroczenie punktu, który nazywany jest granicą plastyczności. W przypadku większości metali wymaga to zastosowania naprężenia o wysokiej wartości, do czego konieczne są specjalna technika i aparatura. Poznajmy zatem najważniejsze metody obróbki plastycznej metali, które stosowane są w dzisiejszym przemyśle.

1. Kucie metali

Kucie jest sposobem obróbki plastycznej metali, który może być wykonywany na zimno lub na gorąco. Polega on na nadawaniu materiałom kształtu poprzez uderzenia lub nacisk. Każdy z nas potrafi wyobrazić sobie pracującego w pocie czoła kowala, który rytmicznymi ciosami ciężkiego młota nadawał obrabianemu materiałowi odpowiednie zarysy. I chociaż z wiosek i miasteczek dawno zniknęły niewielkie kuźnie (część z nich przemieniła się w specjalistyczne zakłady), kucie nadal jest powszechnie stosowaną techniką. Nieco zmienił się jednak sam proces. Obecnie najczęściej używa się gotowych matryc, a siła pochodzi ze specjalistycznych maszyn. Nie oznacza to jednak, że zupełnie porzucono kucie ręczne. Wciąż cieszy się ono uznaniem, zwłaszcza wśród miłośników kowalstwa artystycznego.

2. Walcowanie metali

Kolejnym rodzajem obróbki plastycznej metali jest ich walcowanie. Podobnie jak kucie może być ono wykonywane na zimno lub na gorąco. A na czym polega ten proces?  Materiał umieszczany jest pomiędzy dwoma walcami (ewentualnie innymi bryłami o płaskiej powierzchni, które przemieszczają się względem siebie), a następnie pod wpływem siły nacisku otrzymywany jest odpowiedni kształt (np. taśma, pas, pręt, rura itp.).

3. Tłoczenie metali

Tłoczenie metali jest szczególnym rodzajem obróbki plastycznej tych materiałów. Procesowi temu najczęściej poddawane są blachy, płyty i inne formy materiałowe o niewielkiej grubości. Tłoczenie wykonuje się głównie na zimno, korzystając z odpowiednich pras (zwanych także tłocznikami). Efektami tego procesu mogą być cięcie (np. dziurkowanie), kształtowanie (np. wyoblanie) lub łączenie (np. zaginanie).

4. Ciągnienie metali

Ciągnienie jest procesem, który zmniejsza średnicę obrabianego materiału, a zarazem zwiększa jego długość. Metoda ta polega na przeciągnięciu metalu (najczęściej w formie walcówki lub prasówki) przez otwór ciągadła o mniejszym polu przekroju. Najczęściej jest ona stosowana do produkcji drutów i prętów o dokładnie określonych średnicach.

5. Wyciskanie metali

Wyciskanie metali, zwane także ekstruzją, to rodzaj obróbki plastycznej, który służy do wytwarzania rozmaitych kształtowników, elementów maszyn itp. W czasie procesu materiał umieszczony zostaje w specjalnych pojemniku. a następnie pod wpływem nacisku tłoka jest on wyciskany przez otwór matrycy. Proces ten wykonywany jest w wielu zakresach temperaturowych. Jednak najlepsze, najbardziej dokładne właściwości wymiarowe wytworów uzyskuje się, wyciskając metale w niskich temperaturach.

 

Więcej informacji o obróbce plastycznej metali na stronie firmy Nitrid